in ,

การเพิ่มกำลังการผลิตถุงมือต้องเพิ่มเครื่องจักรอะไรบ้าง?

กระบวนการแพ็คถุงมือผ้า
กระบวนการแพ็คถุงมือผ้าของชินะซัพพลาย
อ่าน: < 1 นาที

อีก 1 ความสงสัยประจำ ๆ ของลูกค้าที่ต้องการลงทุนธุรกิจทอถุงมือนะครับ คือใน 1 เซ็ตเริ่มต้น จะประกอบไปด้วย เครื่องทอถุงมือจำนวน 2 เครื่อง จักรโพ้งขอบถุงมือ 1 เครื่อง และเครื่องแพ็คถุงมือ 1 เครื่อง

ลูกค้ามักมีความสงสัยในกระบวนการทำงานและการเพิ่มกำลังการผลิต หากต้องการเพิ่มเครื่องทอถุงมือครั้งต่อไปเราจำเป็นต้องซื้อเป็น เซ็ตหรือไม่

คำตอบคือ “ไม่จำเป็น” ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มแค่เครื่องทอถุงมือเพียงอย่างเดียว เพราะขั้นตอนการเย็บขอบถุงมือ จักรโพ้งขอบถุงมือ 1 เครื่อง สามารถรองรับเครื่องทอถุงมือได้ถึง 12-15 เครื่อง

และเครื่องแพ็คถุงมือ 1 เครื่อง สามารถรองรับเครื่องทอถุงมือได้ 20-30 เครื่อง หากผู้ปฎิบัติงานมีความชำนาญหลังจากปฎิบัติงานไปได้สักระยะหนึ่ง ดังนั้น ไม่ต้องห่วงครับ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน พ่อบ้านหรือแม่บ้านสามารถทำเองด้วยตัวคนเดียวทุกขั้นตอนครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อว: ไขปัญหาคาใจผู้สนใจลงทุนผลิตถุงมือผ้า