in ,

คุณณัฐวัฒน์จากมหาสารคาม จากไม่มั่นใจ ลองมาซื้อไปใช้ดู วันนี้มั่นใจมารับไปอีก 1 ตัว สำหรับจักรโพ้งขอบถุงมือของชินะซัพพลาย

จักรโพ้งขอบถุงมือ
คุณณัฐวัฒน์มั่นใจคุณภาพจักรโพ้งขอบถุงมือของชินะซัพพลาย

สำหรับคุณณัฐวัฒน์ มาไกลจากจังหวัดมหาสารคาม ที่นำจักรโพ้งขอบถุงมือไปเย็บขอบถุงเท้า

ที่ทางคุณณัฐวัฒน์ไปเหมามาจำนวนมาก จึงต้องการจักรเย็บขอบคุณภาพสูงและมีอะไหล่รองรับ ทางชินะซัพพลายมีหัวจักรเย็บขอบไว้รองรับตามความต้องการของลูกค้ามากกว่า 200 หัว เพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่า หากคุณต้องการเพิ่มกำลังการผลิต ไม่มีคำว่า “รอสินค้า”

ต้องกราบขอบพระคุณคุณณัฐวัฒน์มาก ๆ นะครับ เดินทางมาไกลและไว้วางใจเราขนาดนี้ ขอให้กิจการรุ่งเรืองเฮง ๆ รวย ๆ นะครับ

ส่งเครื่องทอถุงมือ

คุณสินชัย จากเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน สู่เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมทอถุงมือ

องค์ความรู้_การทอถุงมือผ้า

ชินะซัพพลายใส่ใจในการให้องค์ความรู้แก่ลูกค้าผู้ร่วมลงทุนผลิตถุงมือผ้า เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองในอนาคต