in

ไหมโพ้งขอบถุงมือ สีแดง สีเหลือง สีขาว สีเขียว

ไหมโพ้งขอบถุงมือ
ไหมโพ้งขอบถุงมือ คุณภาพดี สีเหลือง สีเขียว สีขาว และสีแดง ใช้โพ้งขอบถุงมือผ้า

ไหมโพ้งขอบถุงมือ

ไหมโพ้งขอบถุงมือ คุณภาพดี สีเหลือง สีเขียว สีขาว และสีแดง ใช้โพ้งขอบถุงมือผ้าขนาด 360 กรัม, 400 กรัม, 500 กรัม, 600 กรัม และ 700 กรัม

ไหมโพ้งขอบถุงมือสีแดง
ไหมโพ้งขอบถุงมือสีแดง ใช้โพ้งถุงมือขนาด 360 กรัม และ 400 กรัม
ไหมโพ้งขอบถุงมือสีเหลืองเข้ม
ไหมโพ้งขอบถุงมือสีเหลืองเข้ม ใช้โพ้งถุงมือขนาด 700 กรัม
ไหมโพ้งขอบถุงมือสีเขียว
ไหมโพ้งขอบถุงมือสีเขียว ใช้โพ้งถุงมือขนาด 400 กรัม และ 500 กรัม
ไหมโพ้งขอบถุงมือสีเหลือง
ไหมโพ้งขอบถุงมือ สีเหลือง ใช้โพ้งขอบถุงมือ 600 กรัม
ไหมโพ้งขอบถุงมือสีขาว
ไหมโพ้งขอบถุงมือสีขาว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:  ด้ายทอถุงมือ, ถุงมือผ้าฝ้าย, เครื่องทอถุงมือ, อุปกรณ์ถักทอถุงมือ

ลงทุนเครื่องทอถุงมือ

คุณอภิชัย นายช่างงานติดตั้งท่อ Conduit ร่วม 10 ปี ตัดสินใจเริ่มทำธุรกิจในครอบครัว โดยเริ่มลงทุนผลิตถุงมือผ้าค่ะ

เครื่องทอถุงมือผ้าฝ้าย

เครื่องทอถุงมือผ้าฝ้าย อุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือนที่น่าลงทุน