ชินะซัพพลายให้การต้อนรับ วิศวะกรจาก JOMDA
in ,

ผู้ผลิตเครื่องทอถุงมือรายใหญ่ “JOMDA” ได้ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรให้กับทีมช่างของชินะซัพพลาย

อ่าน: 2 นาที

!! ครั้งแรกในเมืองไทย !!
บริษัทผู้ผลิตเครื่องทอถุงมือรายใหญ่ของประเทศจีน “JOMDA” ได้ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องทอถุงมือ มาเป็นวิทยากร (Trainer) ให้กับทีมช่างของ ChenaSupply

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2555  บริษัท JINHAO MACHINERY ผู้ผลิตเครื่องทอถุงมือรายใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในชื่อ “JOMDA” ได้ส่ง Mr. Mao วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องทอถุงมือ มาเป็นวิทยากรให้กับทีมช่างของ Chena Supply โดย Mr. Mao ได้แนะนำเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องจักรชั้นสูงในระดับแอดวานซ์ ให้แก่ทีมช่างของชินะซัพพลาย

เครื่องทอถุงมือ JOMDA
บริษัทผู้ผลิตเครื่องทอถุงมือรายใหญ่ของประเทศจีน “JOMDA” ได้ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องทอถุงมือ มาเป็นวิทยากร (Trainer) ให้กับทีมช่างของชินะซัพพลาย

Mr. Mao เป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องทอถุงมือ จากเมืองเจ้อเจียง (Zhejiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทำงานที่ JINHAO MACHINERY มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันอายุ 47 ปี ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรมาแล้วทั่วโลก ในหลาย ๆ ประเทศ เช่น รัสเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา เป็นต้น

เครื่องทอถุงมือ
Mr. Mao ได้ถ่ายทอดเทคนิคการซ่อมเครื่องทอถุงมือระดับ Advance ให้แก่ทีมช่างของชินะซัพพลาย

สำหรับประเทศไทยนั้น ทาง JINHAO MACHINERY ได้ส่งวิศวกรมาเป็นครั้งแรก เฉพาะที่ Chena Supply เท่านั้น เพราะทางชินะซัพพลาย ได้นำเข้าเครื่องทอถุงมือจากทางบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการขยายตัวในธุรกิจเครื่องทอถุงมืออย่างต่อเนื่อง

(หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างไม่ต้องบรรยายก็คงจะพอทราบได้ว่า Mr. Mao มีความประทับใจเช่นไรนะคะ ^o^)

เครื่องทอถุงมือ
นำ Mr. Mao ไปเลี้ยงรับรองยังร้านอาหาร “ครัวริมทะเล”
เครื่องทอถุงมือ JOMDA
Mr. Mao รับประทานอาหารร่วมกับผู้บริหารของชินะซัพพลาย
JOMDA
หลังรับประทานอารหาร พานั่งเรือชมบรรยากาศรอบ ๆ