เครื่องทอถุงมือนำเข้า ล็อตปลายเดือนมิถุนายน 2561
in ,

ชินะซัพพลายได้นำเข้าเครื่องทอถุงมือในล็อตปลายเดือนมิถุนายน 2561 ลูกค้าที่ได้สั่งจองเครื่องไว้เตรียมที่ทางติดตั้งเครื่องกันได้เลยนะคะ

อ่าน: < 1 นาที

ทีมงานของชินะซัพพลาย ช่วยกันนำเครื่องทอถุงมือลงจากตู้คอนเทนเนอร์ ในการขนส่งล็อตปลายเดือนมิถุนายน 2561

ขนส่งเครื่องทอถุงมือ
ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกเครื่องทอถุงมือ
เครื่องทอถุงมือ
เตรียมขนเครื่องทอถุงมือลงจากตู้คอนเทนเนอร์

ลูกค้าที่ได้จองเครื่องไว้และเข้ารับการฝึกอบรมการทอถุงมือเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะรีบดำเนินการติดตั้งเครื่องทอถุงมือให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

นำเข้าเครื่องทอถุงมือ
ทีมงานช่วยกันขนเครื่องทอถุงมือลงจากตู้คอนเทนเนอร์