in ,

ชินะซัพพลายได้นำเข้าเครื่องทอถุงมือในล็อตปลายเดือนมิถุนายน 2561 ลูกค้าที่ได้สั่งจองเครื่องไว้เตรียมที่ทางติดตั้งเครื่องกันได้เลยนะคะ

นำเข้าเครื่องทอถุงมือ
เครื่องทอถุงมือนำเข้า ล็อตปลายเดือนมิถุนายน 2561

ทีมงานของชินะซัพพลาย ช่วยกันนำเครื่องทอถุงมือลงจากตู้คอนเทนเนอร์ ในการขนส่งล็อตปลายเดือนมิถุนายน 2561

ขนส่งเครื่องทอถุงมือ
ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกเครื่องทอถุงมือ
เครื่องทอถุงมือ
เตรียมขนเครื่องทอถุงมือลงจากตู้คอนเทนเนอร์

ลูกค้าที่ได้จองเครื่องไว้และเข้ารับการฝึกอบรมการทอถุงมือเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะรีบดำเนินการติดตั้งเครื่องทอถุงมือให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

นำเข้าเครื่องทอถุงมือ
ทีมงานช่วยกันขนเครื่องทอถุงมือลงจากตู้คอนเทนเนอร์

เครื่องทอถุงมือ

งานส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณภูชิต ซึ่งมี Order เข้ามามาก จึงเพิ่มเครื่องทอถุงมือและเปิดบริษัทจำหน่ายถุงมือผ้าแล้วค่ะ

เครื่องทอถุงมือ

คุณหนุ่มและคุณรัชนี ซื้อเครื่องทอถุงมือไปผลิตถุงมือเพียง 3-4 เดือน วันนี้มาซื้อเครื่องเพิ่มเนื่องจากผลิตถุงมือไม่ทันกับ Order