in ,

คุณเจิ้นและคุณนา สองสามีภรรยา หลังจากศึกษาข้อมูลแล้ว เห็นพ้องต้องกัน ในการร่วมลงทุนผลิตถุงมือผ้ากับชินะซัพพลาย

ผลิตถุงมือผ้า
คุณเจิ้นและคุณนา สองสามีภรรยาเห็นพ้องต้องกัน ในการร่วมลงทุนผลิตถุงมือผ้ากับชินะซัพพลาย
อ่าน: < 1 นาที

ทั้งสองท่านได้ติดต่อเข้ามาทาง LINE Official ของชินะซัพพลายเรา รับข้อมูล แล้วแจ้งว่าขอเข้ามาทำสัญญาวางมัดจำเลยในวันนี้

พอได้นั่งคุยกัน ก็ได้ทราบว่า ทางคุณเจิ้น สามี และคุณนา ภรรยา ได้คุยและศึกษากันมาก่อนแล้ว และทางคุณเจิ้นได้เห็นเพื่อนทำธุรกิจผลิตถุงมือขายไม่ทัน วันนี้เลยสนใจอยากลงมาร่วมธุรกิจผลิตถุงมือบ้าง

เดิมทีคุณเจิ้นประกอบอาชีพรับเหมาในโรงงานอุตสาหกรรมย่านจังหวัดระยอง จึงมี connection อยู่พอสมควร ประกอบกับตอนนี้เป็นขาลงของงานรับเหมาและถูกกดราคามาก จึงอยากหาธุรกิจอื่นเสริม และที่บอกว่าเป็น Team Work ที่ดี เพราะทางคุณเจิ้นโยนงานนี้ให้คุณนาดูแล และทางคุณนาก็เห็นดีงามด้วยเพราะอยากทำ เลยเป็นที่มาของการทำสัญญาวางมัดจำเครื่องจักรในวันนี้

ทางชินะซัพพลายขอกราบขอบพระคุณคุณเจิ้นและคุณนาในความไว้วางใจเรานะครับ ขอให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง เฮง ๆ รวย ๆ ครับ

ท่านใดสนใจในธุรกิจแบบจับต้องได้ มีรายได้แน่นอน เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไม่ต้องเหนื่อยทำการตลาด มีรายได้แน่นอน ติดต่อ #ชินะซัพพลาย นะครับ ยินดีให้ข้อมูล ..