in , ,

คุณปอ อมรรัตน์ เพิ่มเครื่องทอถุงมือเป็นครั้งที่ 3 หลังจากลงทุนครั้งแรกไม่ถึง 3 เดือน

ส่งเครื่องทอถุงมือ
คุณปอ อมรรัตน์ เพิ่มเครื่องทอถุงมือเป็นครั้งที่ 3 หลังจากลงทุนครั้่งแรกไม่ถึง 3 เดือน
อ่าน: 2 นาที

ทีมช่างของ #ชินะซัพพลาย เดินทางไปขนส่งและติดตั้งเครื่องจักรให้กับคุณปอ อมรรัตน์ โดยนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงวันนี้นับรวมก็ประมาณ 2 เดือนกว่า

เครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างแวะถ่ายรูประหว่างทาง สไตล์ชินะซัพพลาย

คุณปอเพิ่มเครื่องทอถุงมือครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 นับเป็นจำนวนเครื่องก็มีจำนวน 5 เครื่องแล้ว ซึ่งทางคุณปอเอง มีความมุ่งมั่นและแน่วแน่ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว ว่าจะทำการตลาดเอง ขายเอง จนวันนี้ภาพทุกอย่างชัดเจนจากการลงมือทำของคุณปอเอง

ทีมช่างของชินะซัพพลาย
ทีมช่างของชินะซัพพลายเดินทางถึงบ้านคุณปอ อมรรัตน์

ชินะซัพพลายมุ่งมั่นให้ทุกคนในสังคมมีโอกาสก้าวหน้า ภายใต้คำว่า #สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผลที่ทางเราจะได้รับเมื่อลูกค้าผลิตสินค้าได้ คือเราก็ได้จำหน่ายวัตถุดิบเช่นเดียวกัน และยังสามารถช่วยพัฒนา #ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าขึ้นด้วย

ติดตั้งเครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างของชินะซัพพลาย ดำเนินการติดตั้งและทดสอบการทำงานของเครื่องทอถุงมือ
ติดตั้งเครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างของชินะซัพพลาย ดำเนินการติดตั้งและทดสอบการทำงานของเครื่องทอถุงมือ
ติดตั้งเครื่องทอถุงมือ
ติดตั้งเครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างทดสอบการทำงานของเครื่องทอถุงมือ

ทางเรายินดีจากใจจริง ๆ ที่เห็นลูกค้าเติบโตมีพัฒนาการและก้าวหน้า และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย สำหรับคุณปอทางชินะซัพพลายขอกราบขอบพระคุณในความไว้วางใจเสมอมา ขอให้กิจการค้าขายประสบความสำเร็จ เฮง ๆ รวย ๆ ครับ