in ,

กรรมการผู้จัดการ บจก.ชินะซัพพลาย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน TH ERM Challenge 2018 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชูเกียรติ ชินประดิษฐสุข
คุณชูเกียรติ ชินประดิษฐสุข ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขัน TH ERM Challenge 2018
อ่าน: 1 นาที

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา  คุณชูเกียรติ ชินประดิษฐสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง ผู้จัดการแข่งขัน Thailand Enterprise Resource Management Challenge 2018 (TH ERM Challenge 2018) เพื่อเป็นกรรมการตัดสิน SME case ร่วมกับ คุณสิริพงศ์ จึงถาวร Lean Master และ คุณไกรเสริม โตทับเที่ยง ทายาทธุรกิจอาหารกระป๋องปุ้มปุ้ย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และเป็นโอกาสที่คุณชูเกียรติได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์กับคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กราบขอบพระคุณคณะกรรมการและอาจารย์ทุก ๆ ท่านด้วยครับ

การแข่งขัน TH ERM Challenge 2018
การแข่งขัน TH ERM Challenge 2018
การผลิตถุงมือผ้า
ระหว่างการแข่งขัน TH ERM Challenge 2018
แชมป์การแข่งขัน TH ERM Challenge 2018
นักศึกษาจาก ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าแชมป์ในครั้งนี้
การแข่งขัน TH ERM Challenge 2018
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหลังจบการแข่งขัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :  ชินะซัพพลายได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักศึกษาจาก 4 สถาบัน เพื่อนำข้อมูลในการเยี่ยมชมเข้าแข่งขัน TH ERM Challenge 2018