in ,

ชินะซัพพลายให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก มทร.ร.บพิตรพิมุข เพื่อเยี่ยมชมการผลิตถุงมือผ้า โดยถือเป็นหน่วยการศึกษาเชิงปฏิบัติการของนักศึกษา

ชมกระบวนการผลิตถุงมือผ้า
มทร.ร. บพิตรพิมุข ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารชินะซัพพลาย
อ่าน: 2 นาที

การให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์จากการทำงานจริง เป็นการสร้างความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนของชาติ

ต้อนรับนักศึกษาบพิตรพิมุข
คุณชูเกียรติ ชินประดิษฐสุข กรรมการผู้จัดการฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
การผลิตถุงมือผ้า
ชมวิดีโอสาธิตกระบวนการผลิตถุงมือผ้า และแนะนำบริษัทฯ ก่อนชมกระบวนการผลิตจริง

วันนี้ทางผู้บริหารบริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ในการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและรับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ชมการผลิตถุงมือผ้า
นักศึกษาเยี่ยม่ชมการผลิตถุงมือผ้า โดยมีทีมงามคอยตอบปัญหาให้แก่นักศึกษา

ซึ่งถือเป็นหนึ่งหน่วยการเรียนการสอนเชิงปฎิบัติการ ในวิชาการปฏิบัติการอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในจุดนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการดำเนินการในด้านอุตสาหกรรม

เย็บขอบถุงมือผ้า
นักศึกษาชมการเย็บขอบถุงมือผ้า
การแพ็คถุงมือผ้า
ชมกระบวนการแพ็คถุงมือผ้า โดยทีมงานผู้มีความชำนาญ

โดยในวันนี้คุณชูเกียรติ ชินประดิษฐสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด เป็นวิทยากรผู้บรรยาย อีกทั้งยังต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย

ชินะซัพพลาย
ตัวแทนคณาจารย์มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารของชินะซัพพลาย

โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนึ่งในความตั้งใจในการแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการทำงานของ ชินะซัพพลายในวันนี้ จะช่วยสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นอีก 1 กำลังในการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมในประเทศไทย

CNS Mascot
อาจารย์ จาก มทร.ร. บพิตรพิมุข ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทีมงาน, Mascot และผู้บริหารชินะซัพพลาย