in , ,

คุณอภิชัย จากชลบุรี ลงทุนผลิตถุงมือผ้าโดยทำควบคู่กับงานประจำไปด้วย เริ่มแรกส่งถุงมือกลับมาขายที่ชินะซัพพลายก่อน

ลงทุนเครื่องทอถุงมือ
ส่งเครื่องทอถุงมือคุณอภิชัย ชลบุรี
อ่าน: < 1 นาที

คุณอภิชัยยังคงทำงานประจำอยู่เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมีอาชีพเสริม โดยในช่วงแรกทำส่งกลับมาที่ชินะซัพพลายไปพลาง ๆ ก่อน

ส่งเครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างแวะถ่ายรูประหว่างทาง

ทีมช่างของชินะซัพพลายเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรี เพื่อขนส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณอภิชัยและครอบครัว โดยคุณอภิชัยยังคงทำงานประจำอยู่เหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมีอาชีพเสริม

ติดตั้งเครื่องทอถุงมือ
คุณอภิชัยจัดเตรียมที่ติดตั้งไว้เรียบร้อย

โดยในช่วงแรกทำส่งกลับมาที่ชินะซัพพลายไปพลาง ๆ ก่อน หาตลาดเองได้เมื่อไรจึงค่อยทำการตลาดเอง

เครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างช่วยกันติดตั้งเครื่องทอถุงมือ

ชินะซัพพลายขอกราบขอบพระคุณพี่อภิชัยและครอบครัวมาก ๆ นะครับ ขอให้พี่อภิชัยและครอบครัวประสบความสำเร็จ เฮง ๆ รวย ๆ นะครับ

ลงทุนผลิตถุงมือผ้า
คุณอภิชัยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทีมช่าง