in ,

คุณเวชและคุณออย จ่าสิบเอกและพยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องการมีธุกิจเป็นของตนเอง ร่วมลงทุนผลิตถุงมือกับชินะซัพพลาย

ลงทุนผลิตถุงมือผ้าฝ้าย
คุณเวชและคุณออย จ่าสิบเอกและพยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องการมีธุกิจเป็นของตนเองร่วมลงทุนผลิตถุงมือกับชินะซัพพลาย
อ่าน: < 1 นาที
  • ชื่อลูกค้า : คุณเวช คุณออย
  • อายุ : 33 ปี
  • สถานที่ : จังหวัดขอนแก่น
  • อาชีพ: จ่าสิบเอก เวช วุฒิชัย ทหารสังกัดกองกีฬา นักกีฬาฟุตบอล และคุณออย วิจิตรา พยายาลวิชาชีพโรงพยาบาลขอนแก่น
  • เรื่อง : ลูกค้าใหม่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
  • เหตุผลในการลงทุน : ต้องการหาอาชีพที่มั่นคงเป็นของตัวเองเพื่อความมั่นคงในอนาคต
  • คำอธิบาย : การเริ่มต้นของการทำธุรกิจแน่นอนย่อมต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ นานา ยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนั้นต้องลงทุนและลงแรง และมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุน ที่สำคัญต้องใช้ความอดทน ซึ่งในส่วนประกอบดังกล่าวนั้น เรื่องของการช่วยเหลือและสนับสนุนนั้นทางชินะซัพพลายให้การช่วยเหลืออยู่แล้วเป็นมาตรฐาน และสำหรับลูกค้าเคสนี่ที่มั่นใจได้เลยคือ ทั้งสองท่านมีความอดทนมากพอ เนื่องจากในสายอาชีพเดิมของลูกค้าทั้ง 2 ท่านเป็นสายอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนและพยายามมาก ดังนั้นสำหรับเคสนี้ความยากลำบากในการทำงานคงไม่ใช่ปัญหา และที่ลูกค้ากังวลอีกอย่างคือ เรื่องของตลาด ซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอีกเช่นกัน เพราะทางชินะซัพพลาย Support 100%
  • จากใจเรา : ทางทีมงานของชินะซัพพลาย พนักงาน ผู้บริหาร ขอแสดงความยินดีและกราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจในทีมงานของเรา ขอให้คุณเวช วุฒิชัย และคุณออยประสบความสำเร็จเฮง ๆ รวย ๆ นะครับ ขอให้สำเร็จดังความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้นะครับ