in , ,

คุณตั้ม ภานุวัฒน์ วิศวกรจากโรงงานขึ้นรูปยาง ตัดสินใจลงทุนผลิตถุงมือผ้ากับชินะซัพพลาย

คุณตั้ม ภานุวัฒน์ วิศวกรจากโรงงานขึ้นรูปยาง ตัดสินใจลงทุนผลิตถุงมือผ้ากับชินะซัพพลาย
อ่าน: 2 นาที

ทีมช่างของชินะซัพพลายเดินทางไปส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณตั้ม ภานุวัฒน์
วิศวกรจากโรงงานขึ้นรูปยาง STR20 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทีมช่างแวะถ่ายรูประหว่างเดินทาง สไตล์ชินะซัพพลาย
ทีมช่างของชินะซัพพลาย เดินทางถึงบ้านลูกค้า

คนหนุ่มรักความก้าวหน้าในวัย 26 ปี ที่วางแผนชีวิตไว้อย่างดี ที่สำคัญน้ำใจงาม

ก่อนเสร็จการฝึกอบรมการทอถุงมือ ได้ซื้อไก่ KFC มาเลี้ยงทีมช่างอีกด้วย

คุณตั้มซื้อไก่ทอด KFC เลี้ยงทีมช่าง หลังฝึกอบรมการทอถุงมือเสร็จ
บรรยากาศภายในบ้านของคุณตั้ม สถานที่ติดตั้งเครื่องทอถุงมือ
จักรโพ้งขอบถุงมือ หลังติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

คุณตั้มมองการตลาดออก และมีออเดอร์รออยู่แล้ว
ก่อนกลับได้นำถุงมือติดกลับไปด้วยจำนวน 100 โหล เพราะมีลูกค้าสั่งไว้ล่วงหน้า

ขอขอบคุณคุณตั้มที่ได้ให้ความไว้วางใจ ลงทุนผลิตถุงมือร่วมกับเราชินะซัพพลายค่ะ

ทางพวกเราชินะซัพพลายขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้คุณตั้มประสบความสำเร็จ
ตามที่ตั้งใจไว้นะครับ เฮง ๆ รวย ๆ ครับ