in , ,

คุณพนา ได้เริ่มธุรกิจทอถุงมือเมื่อหลายเดือนก่อน โดยออกจากงานประจำและเลิกขับแท็กซี่ วันนี้ได้เพิ่มเครื่องทอถุงมืออีก 3 เครื่อง รวมเป็น 5 เครื่องแล้ว

คุณพนาเพิ่มเครื่องทอถุงมือ
งานส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณพนา ลูกค้าจากอยุธยา
อ่าน: < 1 นาที

ความภูมิใจที่สุดคือเห็นลูกค้าเราที่เริ่มทำธุรกิจทอถุงมือกับเรามีความเจริญก้าวหน้า เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เรายังคงนิยามเดิมคือ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้กับลูกค้าของเรา

งานส่งเครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างแวะถ่ายรูประหว่างทางสไตล์ชินะซัพพลาย

โดยเราเน้นที่สุดคือความยั่งยืน ไม่ใช่เกิดแค่ผลประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เราพยายามเน้นหนักในเรื่องที่ว่า ลูกค้าต้องลงมือทำ ต้องทำเป็น ต้องทำได้ ดูแลเครื่องทอถุงมือเป็นจะได้ไม่เป็นเหยื่อช่าง และเมื่อทำการผลิตได้ การตลาดต้องไม่ด้อย แต่ถึงแม้ว่าจะด้อยก็ไม่ต้องกังวลเพราะเราแจ้งกับลูกค้าทุกครั้วว่า ไม่ต้องกลัวขายไม่ได้ เพราะสามารถขายกลับมาที่ชินะซัพพลายได้

ตั้งเครื่องทอถุงมือ
ถึงบ้านคุณพนา ทีมช่างเตรียมติดตั้งเครื่องทอถุงมือ

ระบบการส่งถุงมือกลับมาที่ชินะซัพพลายนี้ ทางเราเป็นผู้คิดริเริ่มและสามารถปฏิบัติได้จริง

สำหรับวันนี้เราภูมิใจมากกับพี่พนาจากจังหวัดอยุธยา โดยลาออกมาจากงานประจำและเลิกขับแท็กซี่ หันมาประกอบธุรกิจทอถุงมือเพราะเล็งเห็นช่องทางการตลาดที่ดีย่านอุตสาหกรรม และจากการเริ่มต้นเมื่อหลายเดือนก่อน วันนี้ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตโดยเพิ่มเครื่องจักรทอถุงมือเข้าไปในไลน์ผลิตอีก 3 เครื่อง รวมเป็นตอนนี้มีเครื่องทอถุงมือ 5 เครื่อง และทำการตลาดเต็มตัว

set up เครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างติดตั้งทดสอบการทำงานของเครื่องทอถุงมือ

ทางเราชินะซัพพลายขอแสดงความยินดีกับพี่พนาด้วยนะครับ และขอให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองดังที่หวังไว้นะครับ ขอบคุณครับที่ไว้วางใจเรา

ชินะซัพพลาย
สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจในสินค้าและบริการจากเรา “ชินะซัพพลาย”