in ,

ทีมงานของชินะซัพพลาย ช่วยกันบรรจุถุงมือผ้า ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ในล็อตเดือนกรกฎาคม 2561

ส่งออกถุงมือผ้าฝ้าย
ชินะซัพพลายได้ส่งออกถุงมือผ้าไปยังต่างประเทศ ในล็อตเดือนกรกฎาคม 2561
อ่าน: < 1 นาที

ที่สำคัญคือเรารักษาคำมั่นกับลูกค้า เพราะสำหรับเรา มันไม่ใช่แค่ธุรกิจ มันไม่ใช่การค้า มันคือมิตรภาพระหว่างเรากับลูกค้า

ถุงมือผ้า
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต สำหรับบรรจุถุงมือผ้า

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ชินะซัพพลายได้ทำการบรรจุถุงมือสำหรับงานอุตสาหกรรม ก่อสร้างและการเกษตร เข้าตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต เพื่อส่งออกไปยังตะวันออกกลาง

ถุงมือผ้าฝ้าย
ถุงมือผ้าเตรียมบรรจุขึ้นตู้คอนเทนเนอร์

สำหรับชินะซัพพลายเองยังคงถือนโยบายเช่นเดิมคือ ถุงมือคุณภาพต้องได้มาตรฐาน น้ำหนักไม่ขาด ขนาดต้องได้ ที่สำคัญคือเรารักษาคำมั่นกับลูกค้า เพราะสำหรับเรา มันไม่ใช่แค่ธุรกิจ มันไม่ใช่การค้า มันคือมิตรภาพระหว่างเรากับลูกค้าและผู้ค้าทุก ๆ ราย

ส่งออกถุงมือผ้า
ทีมงานช่วยกันบรรจุถึงมือขึ้นตู้คอนเทนเนอร์

เครื่องทอถุงมือ
ผู้บริหารชินะซัพพลาย ควบคุมการบรรจุถุงมืออย่างใกล้ชิด