in ,

ถึงจุดเปลี่ยนของคุณดำรงและคุณอุษา จากการทำงานประจำที่จำเจกว่า 20 ปี มาเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ลงทุนผลิตถุงมือผ้า
ถึงจุดเปลี่ยนของคุณดำรงและคุณอุษา จากการทำงานประจำที่จำเจกว่า 20 ปี มาเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อ่าน: < 1 นาที

คุณดำรงและคุณอุษา พี่ทั้งสองท่านนั่งรถไฟจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ากรุงเทพฯ มาที่พญาไทเพื่อทำงานทุกวัน เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

และวันนี้ถึงจุดเปลี่ยนด้วยความฝันอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง วันนี้ได้เดินตามฝันตัวเองแล้ว และมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ โดยตัวพี่อุษาเองปัจจุบันเป็นข้าราชการกรมปศุสัตว์ อยู่ในส่วนงานบุคคล ได้มองเห็นโอกาสในความเจริญก้าวหน้าและเติบโตจากการทำธุรกิจที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง

โดยเฉพาะในเขตที่พี่ทั้งสองท่านพักอาศัยมันเป็นแหล่งหัวใจของตลาดถุงมืออีกพื้นที่หนึ่งก็ว่าได้ เพราะในเขตภาคตะวันออกล้วนมีนิคมอุตสาหกรรมมากมายหลายแห่ง

วันนี้เลยเหมือนเป็นการจุดแสงสว่างเพื่อนำทางตัวเองสู่ความสำเร็จ และทางเราก็มีความมั่นใจเช่นกันว่า พี่ทั้งสองท่านสามารถดำเนินธุรกิจนี้ได้อย่างเจริญรุ่งเรืองและเติบโตแน่นอน ทางชินะซัพพลายเราขออวยพรให้สมความปรารถนาตามที่คาดหวังไว้และทางเราจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ