in ,

ชินะซัพพลาย ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 400 แพ็ค ให้แก่โครงการสะพานบุญ ปันน้ำใจ สังคมน่าอยู่ แก่ผู้ประสบภัยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19

บริจาคบะหมี่กิึ่งสำเร็จรูป
ชินะซัพพลายมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 400 แพ็ค ให้แก่โครงการสะพานบุญ ปันน้ำใจ สังคมน่าอยู่ แก่ผู้ประสบภัยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
อ่าน: 2 นาที

บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 400 แพ็คให้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางขุนเทียน พรรคก้าวไกล

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ในโครงการสะพานบุญ ปันน้ำใจ สังคมน่าอยู่ แก่ผู้ประสบภัยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 จำนวน 1,200 ครอบครัว

ชินะซัพพลายแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 400 แพ็ค ที่ชินะซัพพลายได้จัดเตรียมไว้บริจาค

โดยคัดจาก 53 ชุมชน ๆ ละ 20 ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็ก ที่ไม่มีรายได้

บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ทีมงานของชินะซัพพลาย ได้ช่วยกันขนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นรถ เพื่อนำไปบริจาค

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้กับตัวแทนในสังคม และขอบคุณ สส.ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ด้วย

เครื่องทอถุงมือ
โครงการสะพานบุญ ปันน้ำใจ สังคมน่าอยู่ แก่ผู้ประสบภัยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
ส.ส. ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 400 แพ็ค
ชินะซัพพลายบริจาคสิ่งของช่วยโครงการ COVID-19
สู้ COVID-19
เตรียมนำไปแจกจ่ายในโครงการสะพานบุญ ปันน้ำใจ สังคมน่าอยู่ แก่ผู้ประสบภัยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19