in ,

ชินะซัพพลายถ่ายรายการครบวันครบข่าว TNN24 ช่องข่าวจาก True Vision เกี่ยวกับการผลิตและส่งออกถุงมือผ้าฝ้าย

ชินะซัพพลายในรายการครบวันครบข่าว
ชินะซัพพลายในรายการครบวันครบข่าว TNN24 ช่องข่าวจาก True Vision

ชินะซัพพลายถ่ายรายการครบวันครบข่าว TNN24

คุณชูเกียรติ ชินประดิษฐสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคุณเปิ้ล ผู้สื่อข่าวจาก TNN24 จากรายการครบวันครบข่าว ช่วงข่าวเศรษฐกิจ ช่องข่าวจาก True Vision

การผลิตถุงมือ
ถ่ายทำรายการครบวันครบข่าว

ทางคุณเปิ้ลมีความเชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจและต้องการคำตอบถึงผลกระทบของอุสาหกรรมทอถุงมือที่มีต่อไทยและประเทศญี่ปุ่น จึงได้มาชี้แจงรายละเอียดรวมถึงแนวทางของอุตสาหกรรมทอถุงมือในปัจจุบันและอนาคตด้วย ขอขอบคุณคุณเปิ้ลและทาง TNN24 ด้วยนะครับ

ถุงมือผ้า
คุณชูเกียรติ ให้สัมภาษณ์ถึงการผลิตถุงมือ
ชูเกียรติ ชินประดิษฐสุข

กรรมการผู้จัดการ บจก.ชินะซัพพลาย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน TH ERM Challenge 2018 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งเครื่องทอถุงมือ

งานติดตั้งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณอภิชัย อดีตผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ Watsons ที่ตัดสินใจลงทุนผลิตถุงมือเป็นเจ้านายตัวเอง