in ,

คุณเอกและคุณโบ จากเกษตรกรสวนมะพร้าว ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมผลิตถุงมือผ้าฝ้าย

ลงทุนผลิตถุงมือผ้าฝ้าย
คุณเอกและคุณโบ จากเกษตรกรสวนมะพร้าว ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมผลิตถุงมือผ้าฝ้าย
อ่าน: < 1 นาที
  • ชื่อลูกค้า : คุณเอก คุณโบ
  • อายุ : 35 ปี
  • สถานที่ : จังหวัดสมุทรสาคร
  • อาชีพ : เกษตรกรสวนมะพร้าว น้ำมะพร้าวแปรรูป
  • เรื่อง : ลูกค้าใหม่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
  • เหตุผลในการลงทุน : หาอาชีพเสริมที่มั่นคง แน่นอน ไม่หลอกลวง และเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ด้วยตนเอง
  • คำอธิบาย : การเป็นเกษตรกร และการทำเกษตรกรรม ไม่ใช่ไม่ดี แต่เพียงเพราะราคาพืชผลไม่แน่นอน ไม่สม่ำเสมอ การดูแลค่อนข้างลำบากเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะ อีกทั้งตลาดปลายทางยังเข้าถึงยาก หากทำเป็นกิจลักษณะ สุดท้ายแล้วเรื่องของ Shelf Life (อายุสินค้า) ค่อนข้างจำกัด ที่ว่ามาคือข้อจำกัดของภาคเกษตร แต่การจะเริ่มอะไรใหม่ ๆ ยิ่งเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วมันค่อนข้างลำบาก ยิ่งโลกสมัยนี้การหลอกลวงเกิดขึ้นกันทุกวัน สำหรับทางชินะซัพพลายเองให้ความมั่นใจได้ 100% ในการเริ่มต้น เราให้ทั้งความรู้ แนะแนวทางการทำธุรกิจถุงมือผ้า และที่สำคัญช่วยรับซื้อสินค้าไว้ก่อน จึงมั่นใจได้ว่าหารลงมาทำธุรกิจนี้แล้ว ก็ไม่จมทุน หมุนเวียนได้ และมีกำไรเหลือสบาย ๆ วันนี้สำหรับคุณเอก คุณโบ จึงมั่นใจและทำสัญญาวางมัดจำเพื่อจะขอล็อคคิวเข้ามาฝึกอบรมเร็วที่สุด
  • จากใจเรา : ทางทีมงานของชินะซัพพลาย พนักงาน ผู้บริหาร ขอแสดงความยินดีและกราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจในทีมงานของเรา ขอให้คุณเอกและคุณโบประสบความสำเร็จเฮง ๆ รวย ๆ นะครับขอให้สำเร็จดังความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้นะครับ