in ,

คุณพิชิตและคุณออย สองสามีภรรยา ซื้อเครื่องทอถุงมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10 เครื่อง หลังจากเริ่มลงทุนไปได้ไม่นาน

ลงทุนเครื่องทอถุงมือ
คุณพิชิตและคุณออย เพิ่มเครื่องทอถุงมือจำนวน 10 เครื่อง
อ่าน: < 1 นาที
  • วันที่ : 26 มีนาคม 2562
  • ลูกค้า : คุณพิชิตและคุณออย
  • อายุ : 30 ต้น ๆ
  • สถานที่ : ถนนเพชรเกษม จังหวัดนครปฐม
  • ลักษณะสถานที่ตั้ง : อาคารพาณิชย์จำนวนหลายคูหา
  • เหตุผลในการลงทุน : เป็นการเพิ่มเครื่องจักรทอถุงมือเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
  • คำอธิบาย : เมื่ออิ่มตัวจากการทำงานประจำ จากเดิมที่เคยคิดว่า การทำงานประจำเป็น Comfort Zone แล้ว แต่ท้ายที่สุดยังคงต้องการความมั่นคง ความก้าวหน้าในชีวิต จึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่การเป็นนายตัวเอง ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยตอนแรกเริ่มจากชุดเริ่มต้นเพราะยังกังวลเรื่องของตลาดและกังวลว่าทาง ชินะซัพพลาย จะ Support จริงอย่างที่พูดหรือไม่ ท้ายที่สุดทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี วันนี้จึงตัดสินใจเพิ่มเครื่องจักรทอถุงมืออีก 10 เครื่อง โดยสินค้าที่ผลิตส่วนหนึ่งขายคืนให้กับชินะซัพพลาย อีกส่วนหนึ่งทำการตลาดเอง โดยสามีและภรรยาแบ่งหน้าที่กันอย่างดี มีคุณพิชิตดูแลกระบวนการผลิต ส่วนคุณออยดูเรื่องการตลาด
  • จากใจเรา : ทางทีมงานของชินะซัพพลาย พนักงาน ผู้บริหาร ขอแสดงความยินดีและกราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจในทีมเรา ขอให้คุณพิชตและคุณออยประสบความสำเร็จเฮง ๆ รวย ๆ นะครับ