in ,

ชินะซัพพลายได้นำเข้าเส้นด้ายคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล ในล็อตเดือนมิถุนายน 2018

ด้ายทอถุงมือ
ด้ายทอถุงมือคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล
อ่าน: < 1 นาที

ชินะซัพพลายเล็งเห็นความสำคัญของต้นทุนในการผลิตสินค้าของลูกค้าที่ร่วมลงทุน จึงได้เลือกสรรเส้นด้ายคุณภาพสูง ราคาสมเหตุสมผล มาจำหน่ายแก่ลูกค้าภายใต้แบรนด์ CNS

ด้ายทอถุงมือ
นำเข้าด้ายทอถุงมือในล็อตเดือนมิถุนายน 2018

เราพยายามพัฒนาเพื่อหาวัตถุดิบคุณภาพดีราคาถูกเพื่อขับเคลื่อน SMEs ของบ้านเราด้านการผลิตถุงมือให้ทัดเทียมและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้

ชินะซัพพลายผู้นำด้านกระบวนการผลิตถุงมือเต็มรูปแบบ โดยมีแนวคิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

วันนี้ ทางเราเป็นผู้ผลิต-นำเข้า-จำหน่ายวัตถุดิบเส้นด้ายเพื่อผลิตถุงมือ ม็อบถูพื้น ไส้เทียน สายสิญจน์ คุณภาพสูง ราคาถูก สำหรับลูกค้าในธุรกิจทอถุงมือ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้โดยตรงที่บริษัทฯ ค่ะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:  ด้ายทอถุงมือ, อุปกรณ์ถักทอถุงมือ