in , ,

คุณเพลิน เพิ่มเครื่องทอถุงมืออีกครั้ง และเหมือนเช่นเคย คือส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ทีมช่างของเรานั่งเครื่องไป Set Up เครื่องให้ที่เชียงรายค่ะ

ส่งเครื่องทอถุงมือ
คุณเพลินเพิ่มเครื่องทอถุงมืออีกครั้ง โดยให้ทีมช่างนั่งเครื่องบินไป Set Up ให้เช่นเคย
อ่าน: 2 นาที

งานส่งเครื่องทอถุงมือให้กับคุณเพลินที่จังหวัดเชียงราย ลูกค้าท่านนี้ เรียกได้ว่าเป็นเรือธงของเราจากลูกค้าเราทั้งหมดกว่า 600 ราย

งานส่งเครื่องทอถุงมือ
ทีมช่างนั่งเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ

เป็นผู้หญิงเก่งลุยคนเดียวมากความสามารถ จนปัจจุบันขยายกิจการใหญ่โตครอบคลุมตลาดภาคเหนือ แต่คงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

โรงงานผลิตถุงมือผ้า
โรงงานผลิตถุงมือผ้าของคุณเพลินที่เชียงราย

วันนี้ทางคุณเพลิน สั่งเพิ่มเครื่องทอถุงมือเพิ่มเข้าไปในไลน์ผลิตอีก และส่งตั๋วเครื่องบินให้ทีมช่างตามไป Set up ให้ถึงที่โรงงาน จังหวัดเชียงราย

เครื่องทอถุงมือ
ทีมช่าง Set Up เครื่องทอถุงมือให้พร้อมใช้งาน
เพิ่มเครื่องทอถุงมือ
คุณเพลินเพิ่มเครื่องทอถุงมือ ปัจจุบันมีเครื่องทอร่วม 30 เครื่องแล้ว

ทางชินะซัพพลายขอกราบขอบพระคุณ คุณเพลิน หญิงเก่งหญิงแกร่งของเรานะครับ ที่เป็นคู่ค่าที่ดีของเราเสมอมา เฮง ๆ รวย ๆ นะครับ “ผู้หญิงแกร่ง 2018”

เครื่องทอถุงมือ
คุณเพลินและสามีร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทีมช่าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :  คุณเพลินจากเชียงราย สาวเก่งสาวแกร่ง เพิ่มเครื่องทอถุงมืออีก 4 เครื่อง จนปัจจุบันมี 25 เครื่องแล้ว