in ,

คุณเดี่ยว พร้อมลงมือผลิตถุงมืออีกครั้งกับชินะซัพพลาย ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยประสบความล้มเหลวจากผู้จำหน่ายเครื่องจักรที่เน้นแต่ขายเครื่องอย่างเดียว

ลงทุนผลิตถุงมือผ้า
คุณเดี่ยวและครอบครัว กลับมาผลิตถุงมืออีกครั้ง มั่นใจลงทุนกับชินะซัพพลาย
อ่าน: < 1 นาที
  • ชื่อลูกค้า : คุณเดี่ยวและครอบครัว
  • อายุ : 39 ปี
  • สถานที่ : จังหวัดปทุมธานี
  • อาชีพ : นายช่างไลน์ผลิต PCB Board
  • เรื่อง : ทำสัญญาวางมัดจำเครื่องจักรทอถุงมือ
  • เหตุผลในการลงทุน : อดีตเคยประกอบธุรกิจนี้ แต่ด้วยปัญหาเรื่องการดูแลกระบวนการผลิตจึงหยุดและกลับไปทำงานประจำ วันนี้พร้อมเลยอยากกลับมาทำใหม่
  • คำอธิบาย : คุณเดี่ยว จากอดีตเคยประกอบธุรกิจทอถุงมือด้วยเครื่องทอเข็ม 10 มือสองจากญี่ปุ่น และล้มเหลวเนื่องจากกระบวนการผลิตประสบปัญหา ผู้จำหน่ายเครื่องจักรทอถุงมือไม่ได้เน้นเรื่องการประกอบธุรกิจ แต่เน้นแค่จำหน่ายเครื่องจึงไม่มีการแนะแนวทางในการทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง จริงใจและชัดเจน จนทำให้กลับไปทำงานประจำอีกครั้ง และระยะเวลากว่า 7 ปี ยังคงอยากกลับมาทำธุรกิจนี้เสมอและรอความพร้อมจริง ๆ ระหว่างนั้นก็ได้ไปทำงานประจำโรงงานผลิตแผ่น PCB Board ที่ใช้บรรจุ Chip สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ และวันนี้คุณเดี่ยวพร้อมแล้ว พร้อมมาก พร้อมทุกสิ่งจึงจูงมือภรรยามาทำสัญญาวางมัดจำเครื่องทอถุงมืออีกครั้ง คราวนี้จะไปยาว ๆ เพราะศึกษาข้อมูลจากทางชินะซัพพลายมาอย่างดีและมั่นใจ และจะได้อยู่บ้านดูแลลูกไปในตัวด้วย
  • จากใจเรา : ทางทีมงานของชินะซัพพลาย พนักงาน ผู้บริหาร ขอแสดงความยินดีและกราบขอบพระคุณที่ไว้วางใจในทีมงานของเรา ขอให้คุณเดี่ยวและครอบครัวประสบความสำเร็จเฮง ๆ รวย ๆ นะครับ ขอให้สำเร็จดังความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้นะครับ