in ,

คุณโก้และภรรยาเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ ผลิตถุงมือผ้าอยู่กับบ้าน ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 กำลังระบาดอยู่นี้

ลงทุนผลิตถุงมือผ้า
คุณโก้และภรรยาเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ ผลิตถุงมือผ้าอยู่กับบ้าน ในช่วงที่ไวรัส COVID-19 กำลังระบาดอยู่นี้
อ่าน: < 1 นาที

คุณโก้และภรรยา ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สร้างตึก สร้างบ้านขาย อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี บังเอิญพี่ทั้งคู่อยู่หน้านิคมศรีมหาโพธิ และช่วงนี้ก็ว่างเว้นจากธุรกิจหลัก เลยมองเห็นช่องทางในการผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองอย่างเช่นถุงมือผ้า ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ แถบนั้น

จริงอยู่ที่หลาย ๆ ท่านอาจคิดว่าช่วงนี้ไม่เหมาะแก่การลงทุนทำอะไร แต่ภาวะวิกฤติไวรัสนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป และถึงแม้จะอยู่กับเราอีกนานเรายังคงต้องดำเนินชีวิตเพื่อปากท้อง ต้องกินต้องใช้

และมันจะดีกว่าหากเงินเก็บที่มีอยู่มันสามารถสร้างรายได้ให้เรามีกินใช้ได้วันต่อวันแทนที่จะนำเงินเก็บเหล่านั้นมาใช้จนหมด

สำหรับคุณโก้และภรรยาทางชินะซัพพลาย ขอกราบขอบพระคุณในความไว้วางใจกับเรา และขอให้กิจการที่คาดการณ์และวางแผนไว้ดำเนินได้อย่างดีราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองครับ