in ,

งานบรรจุถุงมือผ้า เพื่อส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบีย จาก Order เดือนมีนาคม 2562 ขอขอบคุณลูกค้าที่อุตส่าห์รอสินค้าข้ามปี เนื่องจากทางเราผลิตไม่ทัน

ส่งออกถุงมือผ้า
งานส่งออกถุงมือผ้าฝ้ายไปยังต่างประเทศ ในล็อตเดือนเมษายน 2563
อ่าน: < 1 นาที

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ทางชินะซัพพลาย บรรจุถุงมือผ้าขนาด 360 กรัม ส่งออกไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย เต็มตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต แต่ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่เปิดตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2562 ซึ่งยังไม่มีจังหวะแทรกการผลิตให้ ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้าที่เขาใจและให้โอกาสเราเสมอมา

ส่งออกถุงมือผ้าฝ้าย
รถคอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต เตรียมถอยเข้าบริษัทฯ เพื่อบรรจุถุงมือผ้า
บริษัท ชินะซัพพลาย จำกัด
รถคอนเทนเนอร์ เตรียมถอยเข้าบริษัทฯ เพื่อบรรจุถุงมือผ้า
บรรจุถุงมือผ้าฝ้าย
ทีมงานของชินะซัพพลาย กำลังเตรียมตัวบรรจุถุงมือผ้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์
ถุงมือผ้าฝ้าย
ทีมงานช่วยกันลำเลียงถุงมือผ้าฝ้ายเข้าตู้คอนเทนเนอร์
ถุงมือผ้า
ถุงมือผ้าที่ได้รับการบรรจุขึ้นตู้เรียบร้อยแล้ว เตรียมส่งไปยังต่างประเทศ