in ,

คุณอ้อมและแฟน จากพนักงานประจำสู่เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือน มั่นใจลงทุนกับเราโดยโอนเงินมาจองเครื่องทอถุงมือค่ะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือน
คุณอ้อมและแฟน ตัดสินใจเริ่มธุระกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอในครัวเรือน

#วัยรุ่นสร้างตัว ผมขอใช้คำนี้นะครับ

วันนี้ขอบพระคุณคุณอ้อมและแฟนมากนะครับ ถึงแม้ไม่มีเวลาแต่ด้วยการตัดสินใจที่จะทำธุรกิจทอถุงมืออย่างแน่วแน่และมั่นคง ประกอบกับความมั่นใจที่มีต่อชินะซัพพลายเรา

เครื่องทอถุงมือ
คุณอ้อมและแฟน จองเครื่องทอถุงมือ

คุณอ้อมใช้วิธีโอนเงินมัดจำมาเลยโดยที่ยังไม่ต้องเข้ามาที่บริษัทฯ เดิมตัวคุณอ้อมเองยังทำงานประจำอยู่เป็นพนักงานฝ่ายบัญชีบริษัทเอกชนอยู่ย่านสมุทรปราการ แต่ในเวลาเดียวกันคุณอ้อมเองก็เปิดบริษัท เทรดดิ้ง ขายวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จำพวกผ้าเช็ดเครื่องผ้าปิดจมูกและถุงมือ

วันนี้มีความตั้งใจจะขยับตัวเองเป็นผู้ผลิต เพื่อที่จะกำต้นทุนแรกของธุรกิจถือว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้องที่สุด และวันนี่ได้ดำเนินการตามใจที่หวังไว้ โดยมัดจำเครื่องทอถุงมือเซ็ตแรก พร้อมเพิ่มเครื่องทออีก 2 เครื่อง

วันนี้ทางเราขอกราบขอบพระคุณมาก ๆ ในความไว้วางใจนะครับ ทางเราจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับอุตสาหกรรมรายย่อยของประเทศไทยเรา เราจะก้าวไปด้วยกันนะครับ

ลงทุนผลิตถุงมือผ้า

คุณพลกฤตและเพื่อน ผู้ประกอบการผลิตถุงมือโซนภาคอีสาน ตัดสินใจให้ชินะซัพพลายสนับสนุนด้านการตลาดและด้านการซ่อมบำรุงเครื่องทอถุงมือ

ติดตั้งเครื่องทอถุงมือ

คุณหนุ่มและคุณรัชนี เพิ่มเครื่องทอถุงมืออีก 7 เครื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ได้เพิ่มไปหลายครั้ง ก็ยังผลิตถุงมือไม่ทันกับ Order ที่มีเข้ามา